• *
  • *
  • *

Levens- en opvoedingsvragen

• Mensen met een beperking en afscheid nemen zijn thema‘s die bepalend zijn in mijn levensloop. Het belangrijkste uitgangspunt voor mij is: "Leren van het leven en het lot. Het leven als leerschool”. Ik neem hierin mijn levenswijsheid mee.
 
• Het gaat dan niet meer om lukken en mislukken, maar om kansen, talenten en mogelijkheden om die te gebruiken. En dat geeft ruimte voor de toekomst! Dit inzicht is voor mij de leidraad om begeleidingstrajecten in en aan te gaan.
 
• Uitgangspunt voor mij als coach (voor ouders) is altijd de eigen ervaring (van de ouder wat betreft het kind). Mijn werkwijze is op basis van gelijkwaardigheid. Het is geen therapie, maar begeleiding bij het individueel hanteren van de eigen levenssituatie.
 
Ik vind het fijn om met u samen te werken en te kijken naar uw vraag of vragen en die te onderzoeken. U bent de deskundige en ik als coach ga met een rugzak vol kennis en (opvoedings)vaardigheden, met u in gesprek. Aanmelden kan onder het kopje Contact of telefonisch: 06-48 190 964, waarbij we een afspraak maken voor een instapgesprek. U kunt komen individueel als ouderpaar of ik kom bij u thuis.
 
Ontwikkeld door SatDesign