• *

Weblog

Hoe kun je vanuit de antroposofie kijken naar het verschijnsel doof en slechthorend?

Ik ben een lotgenotengroep aan het opzetten voor volwassene met een auditieve beperking en ouders van kinderen met die beperking. Daarbij geef ik aan dat ik als ouder van kinderen met auditieve beperking met anderen van gedachten wil wisselen over de vraag: - Hoe kun je vanuit de antroposofie kijken naar het verschijnsel doof en slechthorend?
Rudolf Steiner had een jongere broer die auditief beperkt was: Gustav Steiner 1866-1942. Toch heeft hij geen specifieke aanwijzingen gegeven over deze bijzondere aandoening.
Voor zover bekend is er ook door anderen nog geen specifiek antroposofische pedagogie voor ontwikkeld.

De benaming ‘lotgenotengroep’ heeft iets moois: ik deel een stukje van mijn lot met anderen, zij kennen dat deel van mij want het is ten dele ook hun lot en dat verbindt. Toch wil ik de naam ‘lotgenotengroep’ veranderen in ‘contactgroep’, omdat dit woord ruimer en breder opgevat kan worden. Het gaat om een landelijke contactgroep die bijeen komt in het midden van het land, om met elkaar inspiratie te halen uit de antroposofische visie. Ik hoop zo meer inzicht te krijgen op mijn vragen.

Geplaatst op: 30-05-2013


Ontwikkeld door SatDesign