• *
  • *

Tarieven

In een kennismakingsgesprek kijken we samen naar uw situatie.
Dit gesprek is gratis. In overleg spreken we af hoe we verder gaan.
Informeer bij uw verzekering of u in aanmerking komt voor een teruggave/tegemoetkoming in de kosten. 
 
Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunnen mensen die door ziekte, handicap of ouderdom zorg nodig hebben, zelf zorg inkopen.
Lees hoe op: 
 
Kleinschalige kinderopvang "Het vrolijke Sterretje" www.hetvrolijkesterretje.nl neemt kinderen aan via het erkende Gastouderbureau "Solo Bambini".
 
Omdat de opvang erkend is, kunt u aanspraak maken op teruggave van de Kinderopvangtoeslag via de belastingdienst: ik sta geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
 
 
 
Ontwikkeld door SatDesign